Privacy Policy

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor mij van groot belang. Met deze privacy policy wil ik jou informeren over de maatregelen die ik heb genomen om de bescherming van jouw persoonlijke gegevens te garanderen.

Het privacybeleid is in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (afgekort GDPR) (mei 2018).

De privacy policy voor bezoekers geldt voor iedereen die deze website bezoekt.

Beheer

Deze website staat onder eigen beheer. 

Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit de bezoeken worden tijdelijk bewaard, zij het wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Alle gegevens worden bewaard op beveiligde servers en datacenters.

Cookies

Onze website, heeft als doel u op de hoogte te houden over onze bedrijfsactiviteiten en behaalde resultaten. Om de website optimaal te laten functioneren, maakt het gebruik van diverse technologieën die hierbij ondersteunen, zoals onder meer cookies.

Cookies en zijn vergelijkbare varianten zijn kleine informatiebestanden die op uw PC of smartphone/tablet, worden opgeslagen wanneer u onze website(s) bezoekt. Deze staan in voor het gebruiksgemak van onze site en apps te waarborgen.

Cookies hebben verschillende functionaliteiten:

 • Noodzakelijke cookies dienen ervoor om onze website en applicaties op een kwalitatieve manier bruikbaar te maken
 • Functionele cookies zorgen ervoor dat je een gepersonaliseerde surfervaring bekomt. Zoals bv. het bijhouden van login, wachtwoord en voorkeursinstelling.
 • Performantie cookies verzamelen voornamelijk gegevens over het gebruik van de website en applicaties. Bv. over het aantal bezoekers, op welke en voor hoelang de bezoeker tijd op de verschillende webpagina’s doorbrengt. Op basis van deze informatie kan de website doelgericht geoptimaliseerd worden en de gebruikerservaring verbeterd/ gepersonaliseerd worden. 

Indien je deze cookies niet wenst te gebruiken, kun je deze op elk moment uitschakelen in het internetbrowser. 

Disclaimer

Ik ben gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat jij als bezoeker daarvan expliciet op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Bewaartermijn

Gegevens van bezoekers worden 26 maanden bijgehouden en zijn geanonimiseerd.

De privacy policy voor patiënten en klanten is een aanvulling op de privacy policy voor bezoekers en geldt voor iedereen die een afspraak maakt via deze website.

Doeleinden voor de aanmeldingsgegevens

Concreet gaat het hier over gegevens verkregen vanuit de online agenda, het invulformulier op de website
en/of het eerste telefonisch contact.

Dit dient voor: 

 • Het maken van afspraken
 • Het communiceren met betrekking tot geboekte afspraken.

Welke gegevens worden verzameld?

Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation. 

Ik verzamel mogelijk volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Onderwerp
 • Behandelingsvraag
 • Voorkeurscommunicatiemiddel
 • Telefonische bereikbaarheid

Vanuit verdere begeleiding kan dit aangevuld worden met:

 • Andere identificatiegegevens;
 • Gegevens over je fysieke en mentale gezondheid
 • Gegevens van eventuele betrokken personen
 • Gegevens over je achtergrond
 • Gegevens m.b.t. indicatiestelling en verloop van de begeleiding

Gegevens verstrekken aan derden

De gegevens die je bij ons achterlaat zullen niet worden verkocht of verhuurd aan derde partijen.

De gegevens die ik van en over jou heb, vallen onder beroepsgeheim. Indien het opportuun is om informatie door te geven aan derde partijen, dan zal ik jou hier steeds voorafgaand toestemming om vragen en je inlichten over welke gegevens ik zal overdragen. Dit wordt nooit gedaan zonder dat jij hiervan op de hoogte bent en hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Beveiliging

Ik tref de nodige maatregelen om jouw informatie te beschermen, zowel op technisch als organisatorisch vlak.

Op technisch vlak zorg ik er onder meer voor dat mijn toestellen beveiligd zijn en werk ik met een degelijk wachtwoord. 

Op organisatorisch vlak volg ik verschillende procedures en richtlijnen om alle informatie te beschermen (zoals  bv. alle dossiers achter slot). 

Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens die ik verzamel dient enkel voor onze doeleinden. Ik herleid uw persoonlijke gegevens tot een minimum en behouden enkel dewelke nodig zijn voor onze bedrijfsactiviteiten. 

Jouw rechten als cliënt 

Recht op inzage van je dossier

Recht op wijziging van gegevens

Recht op gegevensverwijdering

Recht van bezwaar

Recht op beperking van de verwerking

Bewaartermijn

Ik zal jouw gegevens bewaren tot 5 jaar na je laatste afspraak tenzij een langere bewaarplicht vereist is voor jouw behandelaar of is toegestaan door de wetgeving. Na deze periode, zal ik je persoonsgegevens verwijderen.

Indien u reeds vroeger uw gegevens wenst te laten verwijderen, zonder de wettelijk bepaalde termijnen te schenden, kunt u dit steeds schriftelijk verzoeken door me hierover te contacteren