Stress- en Burn-out

Als je gedurende een langere periode aan veel stress wordt blootgesteld zonder voldoende rustperiode, kun je afglijden naar overspanning of burn-out. Je voelt je dan volledig opgebrand en je kunt geen energie meer opbrengen om de dingen te doen die ervoor vanzelfsprekend waren.

De extreme uitputting waarmee een effectieve burn-out gepaard gaat, kan zeer verontrustend zijn. Je kan het gevoel hebben de controle over je eigen lichaam en eigen leven te verliezen. Je lichaam geeft dan een duidelijk signaal dat het zo niet verder kan. Daarom is het belangrijk om tijdig te reageren op signalen die duiden op een overdaad aan stress of vermoeidheid, en te zoeken naar manier om je leven zo in te richten dat je beter kan doseren.

Bij een burn-out is het belangrijk om de juiste oorzaken te identificeren die verantwoordelijk zijn voor jouw overbelasting.

De begeleiding is niet enkel gericht op het herstellen van je energiepeil en je algemeen welbevinden, maar is ook o.a. bedoeld om te achterhalen hoe je de onderliggende oorzaken weg kunt nemen. 

Programma

Je zal een individueel programma doorlopen dat volledig is afgestemd op jou noden en vragen. DIt maakt natuurlijk ook dat niet noodzakelijk alle modules aan bod zullen komen.

Een volledig begeleidingsproces kan volgende 8 fases omvatten: