Werkwijze

Wat kun je verwachten van het eerste gesprek?

Het eerste gesprek is vooral ter kennismaking. Hier zal ik voornamelijk trachten verkennen wie er tegenover mij zit. Het is de bedoeling om  een eerste zicht te krijgen van wie jij bent, welke klachten, moeilijkheden of vragen jij hebt, alsook een duidelijk beeld te krijgen van jouw verwachtingen en doelstellingen. 

​Het voorstel tot verdere begeleiding is uiteraard niet bindend, het is van zeer groot belang dat je jezelf goed voelt en de zogenaamde ‘klik’ ervaart. Indien dit niet het geval is en we besluiten om de begeleiding niet verder te zetten wordt er uiteraard gezocht naar een geschikte doorverwijzing.

​De inhoud van onze gesprekken vallen uiteraard onder het beroepsgeheim. Er zal geen informatie gedeeld worden met anderen zonder dat je hier zelf toestemming voor hebt gegeven of naar vraagt. 

"Als ik de situatie wil verbeteren,
moet ik mijn energie steken in het enige waar ik greep op heb; mezelf"

- Stephen Cohen-

Wat in de vervolggesprekken?

Door dieper in te gaan op je problemen en klachten, krijgen deze soms al een andere betekenis. Samen zullen we verkennen hoe jij tot een betere situatie kan komen. We zullen breder en meer de diepte ingaan en bepaalde pistes en oplossingen bekijken die een verschil voor jou zouden kunnen maken. Daarnaast is het ook de bedoeling van onze gesprekken is om zelfinzicht te verhogen en eventuele oorzaken, verbanden en patronen te identificeren door het stimuleren van zelfreflectie.

Vervolgens kunnen we met deze kennis verder aan de slag om bijvoorbeeld bestaande patronen te doorbreken, gedragingen en/of gedachten te veranderen, gebeurtenissen in ander perspectief te plaatsen, moeilijke beslissingen te nemen, ..

Mijn gehanteerde stijl

De stijl die ik hanteer is reflectie-stimulerend, oplossings- en actiegericht. Persoonlijk vind ik het meeste aansluiting bij de gedragstherapeutische en systeemgerichte stroming waardoor ik voornamelijk terugval op de bijhorende technieken.

 

Je bent steeds welkom voor een kennismakend gesprek. Zo kunnen we jouw noden en verwachtingen verkennen.