Workshops

Voor alle workshops, werk ik zoveel mogelijk op maat om tegemoet te komen aan ieders vraag. Dit kan ik doen door steeds op voorhand te informeren naar jullie individuele vragen en doelstellingen. Zo kan ik de workshop hierop afstemmen. Dit maakt ook dat de invulling van deze workshop steeds zal variëren naargelang de deelnemers. 

Loopbaanbegeleiding - 0.5 dag - 6 tot 8 deelnemers

Omdat niet iedereen in aanmerking komt voor loopbaancheques van VDAB, wil ik graag een betaalbaar alternatief bieden. 

Wat kan aan bod komen?

Eigen talenten en kwaliteiten

Belangrijke waarden

Kwaliteiten die je wil inzetten in je job

Onderzoek naar wat ontbreekt in je huidige job

Energiegevers vs. energievreters

Behoefte aan jobverandering

Omgaan met collega's en leidinggevende

Welke stappen te zetten

 

Het werken in groep kan zeker een meerwaarde bieden voor jezelf. Zo kunnen jullie inspiratie, ideeën en inzichten opdoen vanuit elkaars verhaal. Uiteraard wordt er gezorgd voor een veilige omgeving waarin jullie je eigen verhaal kunnen brengen. 

Tijdens de workshop vragen we betrokkenheid van iedere deelnemer. 

Op het einde zal iedereen een actieplan op maat hebben om verder mee aan de slag te gaan.